LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PICTURES OF THE WORLD

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aziza Fayziyeva

Аннотация

Понимание человеком мира осуществляется непосредственно
через язык. Процесс мышления об объекте, объективной действительности и
осмысления ее выражается словами. Языковая картина мира формируется в
результате восприятия человеком событий и их вербализации в определенной
системе знаков. В данной статье рассматривается языковая картина мира,
отраженный в человеческом мышлении, ее концептуализация, а также взгляды
различных ученых на эту тему. Также анализируется, чем языковая картина мира
отличается от ее концептуальной картины.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Fayziyeva, A. (2022). LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PICTURES OF THE WORLD. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 10(10). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6277
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Apresyan, Yu.D. Integralnoe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya.

Izbrannye trudy / Yu.D. Apresyan. - M. : Shkola «Yazyki russkoi kultury», 1995. —

s.

Arutyunova, N.D. Yazyk i mir cheloveka / N.D. Arutyunova. - M. : Yaz. rus:

kultury, 1998. — XV, 896 s. - (Yazyki. Semiotika. Kultura).

Vorkachev, S.G. Lingvokulturologiya, yazykovaya lichnost, kontsept : stanovlenie

antropotsentricheskoi paradigmy v yazykoznanii / S.G. Vorkachev // Filologicheskie

nauki. - 2001. - № 1. - S. 64-72.

Gumboldt, V. fon. O razlichii stroeniya chelovecheskikh yazykov i ego vliyanii na

dukhovnoe razvitie chelovechestva / V. fon Gumboldt // Izbrannye trudy po

yazykoznaniyu / per. s nem yaz. pod red. i s predisl. G.V. Ramitshvili. - M.: Progress,

- 396 s.

Gumboldt, V. fon. Kharakter yazyka i kharakter naroda / V. fon Gumboldt // Yazyk

i filosofiya kultury / pod obshch. red. A.V. Gulygi i G.V. Ramitshvili. — M. : Progress,

- 450 s.

Zhuravlev, A.F. Drevneslavyanskaya fundamentalnaya aksiologiya v zerkale

praslavyanskoi leksiki / A.F. Zhuravlev // Slavyanskoe i balkanskoe yazykoznanie.

Problemy leksikologii i semantiki. Slovo v kontekste kultury / pod obshch. red. N.I.

Tolstoi. - M. : Indrik, 1999. - S. 7-32.

Kornilov, O.A. Yazykovye kartiny mira kak otrazheniya natsionalnykh mentalitetov

: avtoref. dis. ... dokt. kulturol. Nauk / O.A. Kornilov. - M., 2000. - 44 s.

Kubryakova, E.S. Problemy predstavleniya znanii v sovremennoi nauke i rol

lingvistiki v reshenii etikh problem / E.S. Kubryakova // Yazyk i struktury

predstavleniya znanii : sb. nauch.-analit. obzorov / pod red. G.D. Streltsovoi. - M. :

INION RAN, 1992. - S. 4-38.

Kubryakova, E.S. Yazyk prostranstva i prostranstvo yazyka : k postanovke

problemy / E.S. Kubryakova // Izvestiya RAN. Ser. literatury i yazyka. - 1997. - T. 56.

- №3. - S. 22-31.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>