Бухорода жадидчилик ҳаракати ва унинг Ёш бухороликлар партиясига айланиши

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oybek Rashidov

Аннотация

В данной статье освещено появление джадидского движение в Бухаре и
превращение его в партию Молодо бухарцев. Автором статьи анализируеться деятельность
бухарских джадидов, программа борьбы, течении и их лидери. А также, описано барьба
партии Молодо бухарцев с помошью советов против Бухарского эмира

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Rashidov, O. (2022). Бухорода жадидчилик ҳаракати ва унинг Ёш бухороликлар партиясига айланиши . Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz), 8(8). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4264
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар (Қайта нашр). Масъул муҳаррир

Д.Алимова. – Тошкент: Фан, 1997.-Б.63-64.

Ахмад Дониш – (1827-1897) йилларда яшаган Бухоролик тараққийпарварлардан бири ҳисобланади. У

ўзининг “Наводир ул-вақоеъ” асарида тараққийпарварлик ғояларини илгари сурган.

Умаров Ф. Жадидчилик ҳаракати ва Файзулла Хўжаев // Бухоронома. 2000 йил 12 апрель.

Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар. – Тошкент: Фан, 1997.-Б.79.

Файзулла Хўжаев. Танланган асарлар. Уч жилдлик. I жилд. –Тошкент:Фан,1976. -Б.12-13.

Жадидизм // Ўқитувчи. 1990 йил 19 декабрь.

Файзулла Хўжаев. Танланган асарлар. I жилд. –Тошкент:Фан,1976. -Б.13.

Садриддин Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. Асарлар. I жилд. – Т.,1963.-Б.265.

Умаров Ф. Жадидчилик ҳаракати ва Файзулла Хўжаев // Бухоронома. 2000 йил 12 апрель.

Ёш бухороликлар – Бухоро жадидларининг сўл оқими ҳисобланиб, 1910 йилда ташкил топган партия.

Тараққийпарвар зиёлилар, савдогарлар ва шаҳар камбағаллари вакилларидан тузилиб, дастлаб мавжуд амирлик тузуми доирасида демократик ислоҳотлар ўтказиш, конституцион монархия ўрнатиш орқали амирнинг мутлақ

ҳокимиятини чеклаб қўйиш тарафдори бўлган.

Файзулла Хўжаев. Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент: Фан, 1976.- Б.17.

Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш. -Тошкент: Маънавият, 2002.-Б. 9. //

Касымов Ф, Эргашев Б. Бухарская революция: Дорогу выбрал курультой // «Родина», 1989. № 11. – С.34.

Бухорода уруш // “Ҳуррият”. 1918 йил 19 март. 80-сон.

Бухоро йўлида // “Ҳуррият”. 1918 йил 15 март. 79-сон.

Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар.– Тошкент: Фан,1997. – Б.136-137.

Фитрат билан Файзулла Хўжаевнинг ислоҳот дастури // Маърифат. 1996 йил 22 май.

Тиллаев Ч. Халқ фарзанди // Мулоқот журнали. 1996 йил. №5.-Б.44.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)