УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ экологии

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nargizajon Babamuradova

Аннотация

Ta'lim jarayonida,  shaxsning ekologik muammolarni hal qilishda faol ishtirok etish imkonini beradigan sifatlarini rivojlantirish ham muhim hisoblanadi. Mazkur maqolada ekologiya darslarida yoshlarning ekologik dunyoqarishi, tafakkuri va bilimlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan interfaol usullar, mashqlar va topshiriqlardan samarali foydalanish imkoniyatlari mazmuni yoritilgan. Ushbu jarayonni tashkil etishga qaratilgan mashqlar va topshiriqlardan namunalar keltirilgan

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Babamuradova, N. (2023). УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ экологии. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 43(43). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11258
Раздел
Статьи buxdu.uz

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>