YOHANN VOLFGANG GYOTE ASARLARIDA GIDROPOETONIMLAR O'RNI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rufina Bozorova

Аннотация

Jahon adabiyotining buyuk namoyandasi Yohann Volfgang Gyote insoniyat badiiy tafakkurining eng yorqin vakillaridan biri, Yevropa Uyg‘onish davrining so‘nggi yirik siymolaridan hisoblanadi. Gyote adabiy merosidagi har bir she’riy, nasriy, dramatik, ilmiy asar daho ijodkor tafakkurining ko‘plab qirralarini namoyon etadi. Uning asarlarida hayoti davomidagi kuzatishlari, quvonchu iztiroblari, hayajoni, ruhiy tushkunliklari, baxt va baxtsizliklari, yorug‘ olam va insoniyat taqdiri borasidagi o‘y-mulohazalari, qomusiy bilimi, cheksiz-chegarasiz zakovati o‘z ifodasini topgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Bozorova, R. . (2023). YOHANN VOLFGANG GYOTE ASARLARIDA GIDROPOETONIMLAR O’RNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 43(43). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11148
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Yohann Peter Ekkerman "Gyote bilan gurunglar" Ya. Egamova tarjimasi 2016 y.

Yohann Volfgang Gyote. Yosh Verterning iztiroblari. Ya. Egamova tarjimasi. Toshkent: "O'qituvchi" NMIU, 2018. – Б.11.

J.V.Gyote. Yosh Verterning iztiroblari. Tarjimon Ya. Egamova. - «Yangi asr avlodi» nashriyoti, Toshkent, 2018.

J.W.Goethe. "Die Leiden des jungen Werthers", Ленинград, „Просвещение", 1975.

Bozorova R. S. Interpretation of poetonims in the novel by Johann Wolfgang Goethe "The sufferings of young Werther" //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. - 2019. Т. 1. - №. 12. - С. 182-185.

Bozorova R. Tarjima san'ati va uning muammolari //Центр научных публикаций (buxdu. uz). -2023. Τ. 29. - №. 29.

Bozorova R. Gidropoetonimlarning nemis, ozbek va rus tillaridagi frazeologik birliklarda aks etishi //Центр научных публикаций (buxdu, uz). 2023. T. 29. - №. 29.

Bozorova R.Sh. Nemis gidronimlarining semantikasi va tuzilishi //Центр научных публикаций (buxdu. uz), 2023. Т. 32. №. 32.

Bozorova R.Sh. Nomlarni Tadqiq Qilishda Turli Yondashuvlar //Центр научных публикаций (buxdu. uz).-2023. T. 29. №. 29.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>