METEREOLOGIYANING LINGVISTIK VA MADANIY TUSHUNCHA SIFATIDA MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI O‘RNI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Muborak Xamidova

Аннотация

Meteorologiya - bu atmosfera haqidagi fan. Zamonamizga xos bo‘lgan ixtisoslashuv tendentsiyasi o‘sib borishi bilan "meteorologiya" umumiy nomi ostida tushuncha mazmunini bir necha bo‘lim yoki yo‘nalishlarga bo‘lish mumkin. Ular
qisman nazariy yondashuv va qisman meteorologiyani inson faoliyatiga qo‘llash orqali aniqlanadi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Xamidova, M. (2023). METEREOLOGIYANING LINGVISTIK VA MADANIY TUSHUNCHA SIFATIDA MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI O‘RNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 43(43). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11062
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

UmarqulovAbror. French is another door to the world’s scientific and cultural heritage // http://marifat.uz/marifat/ruknlar/olii-talim/1756.htm

Vaqqosova D.V. Semantic analysis of anemonyms in Uzbek language: Philol. fan. nomz ... dis. avtoref. - Fergana, 2005. - 22 p .;

Aliqulov A.G. Lexical-spiritual group "El-Yagin" (system, application and lexicographic interpretation): Philol. fan. nomz. ... diss. avtoref. - Tashkent, 2011. - 19 p.

Annotated dictionary of the Uzbek language. 5 volumes. Volume 1 - T .: “National Encyclopedia of Uzbekistan” State Scientific Publishing House, 2007. - P.495.

Ulugbek Hamdam. I don’t know why I am ... / The old world and the new me: don’t choose. - T .: New Age Generation, 2018. - P.170.

Ulugbek Hamdam. When it snows ... (Talk) / Old world and new me: selection. - T .: New Age Generation, 2018. - P.170.

Khamidova Muborak Khafizovna. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 67.

DEOPOETONYMS. Khamidova Muborak Khafizovna. Teacher of department of German and French languages, BSU. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

The Importance of Segmentation and Title Selection in Biographical Research International Journal of Future Generation Communication and Networking Vol. 14, No. 1, (2021), pp. 4979 – 4985

Literary criticism, the author in revealing the essence of the biographical method the place of identity.Scientific reports of bukhara state university, №2, 2022

Narzoullaèva, Dilfouza Bafoevna. "Théolinguistique-une tentative de vulgarisation du terme." Innovative development in educational activities 2.6 (2023): 58-63.

Narzullayeva D. The Main Directions of Theo linguistic Research In Modern Linguistics //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

Narzullayeva, Dilfuza. "“QUR’ONI KARIM” DA RUHIY HOLATNI BELGILOVCHI NUTQIY KONFIGURATSIYALAR." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 35.35 (2023).