TARJIMADA TRANSFORMATSIYALARNING QO’LLANILISHI.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yulduz Mehmonova

Аннотация

Tarjima deb,biror bir asar yoki matnni bir tildan ikkinchi tilga til me’ yorlarini buzmagan holda o’girishga aytiladi.Asl birliklardan tarjima birliklariga o'tishni amalga oshirish mumkin bo'lgan
transformatsiyalar tarjima (tillararo) transformatsiyalar deb ataladi. Tarjima oʻzgarishlari mazmun rejasiga ham, ifoda rejasiga ham ega boʻlgan lingvistik birliklar bilan amalga oshirilganligi sababli ular formal semantik xususiyatga ega boʻlib, asl birliklarning ham shaklini, ham maʼnosini oʻzgartiradi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Mehmonova, Y. (2023). TARJIMADA TRANSFORMATSIYALARNING QO’LLANILISHI . ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 40(40). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10634
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Mеhmonovа, У. (2022). LЕXIСO- GRАMMАTIСАL RЕSOURСЕS OF FUNСTIONАL ЕQUIVАLЕNСЕ IN THЕ TRАNSLАTION OF TЕXTS FROM ЕNGLISH INTO UZBЕK.Еurаsiаn Journаl of Асаdеmiс Rеsеаrсh, 2(2), 349–353.

Chorikulovna, M. Y. (2022). Syntactic and semantic analysis of word combinations in the English and Uzbek languages. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(5), 199-206.

Mehmonova Y. C. Lexical And Grammatical Collocations in the English Sentences //EurasianResearch Bulletin. – 2022. – Т. 8. – С. 43-47.

Mehmonova, Y.C., 2023. Тypology of Collocations in the English and Uzbek Languages. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(2), pp.1-4.

Mehmonova Y. C. Lexical And Grammatical Collocations in the English Sentences //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 8. – С. 43-47.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>